Energiezuinig bouwen en verbouwen: voordelen

Energiezuinig bouwen en verbouwen: de voordelen
Energiezuinig bouwen en verbouwen biedt zeer interessante voordelen, maar vergt natuurlijk de juiste voorwaarden. In dit artikel gaat Expert-offerte.be nader in op de voordelen van energiezuinig te bouwen en verbouwen. In een volgend artikel stellen we de voorwaarden op.

Voordelen

  • Financieel voordeel door een lagere energiefactuur

Het investeren in energiezuinig bouwen of verbouwen resulteert in een lagere energiefactuur. Deze investering gebeurt vooraf en betaalt zichzelf terug. Nadien zijn deze werkzaamheden immers nog zeer moeilijk uit te voeren. Op termijn verdient u zo veel geld met energiezuinig bouwen of verbouwen.

  • Bij verkoop of verhuur brengt de woning meer geld op

Voor ieder nieuwbouwappartement of nieuwbouwwoning en eveneens voor iedere bestaand appartement of woning dat wordt verhuurd of verkocht, wordt er een energieprestatiecertificaat (EPC) opgemaakt. Het energieprestatiecertificaat of EPC informeert potentiële kopers of huurders over de energiezuinigheid van een appartement of woning.

  • Verhoogd woon- en leefcomfort

Investeren in energiezuinigheid vertaalt zich in een gezondere woon- en leefomgeving voor uw gezin. De afvoer van vervuilde, vochtige lucht en de inbreng van verse lucht zorgen voor dit resultaat.

  • Het milieu wordt er beter van

Het beperken van het energieverbruik voor verwarming en sanitair warm water vermindert de hoeveelheid schadelijke broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

  • Recht op premies en subsidies voor energiezuinige investeringen

De overheid voorziet in een groot aantal financiële stimuli voor energiezuinige investeringen. Wilt u weten welke? Ontdek ze op deze link: energiezuinige subsidies.

  • Reductie van de onroerende voorheffing

Energiezuinige appartementen of nieuwbouwwoningen  komen in aanmerking voor een reductie van de onroerende voorheffing. Deze reductie varieert naargelang het E-peil van de woonst. Voor woongebouwen met een E-peil van max E50  betekent deze korting 50% van de jaarlijkse onroerende voorheffing, voor woongebouwen met een E-peil van max E30 is de korting 100%. Deze reductie is gedurende 5 jaar van kracht.

Deze reductie wordt automatisch toegerekend op uw aanslagbiljet door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL). U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen.

Zoals u al heeft kunnen vaststellen biedt energiezuinig bouwen en verbouwen u en uw portemonnee enkel voordelen. Laat de voordelen van energiezuinig bouwen en verbouwen dus niet aan u voorbij gaan!

FacebookTwitterMore...